Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - ogólne

Zasada działania ofert priorytetowych

 Nie możesz być online podczas aukcji lub chcesz wcześniej złożyć ofertę?  Dzięki funkcji oferty priorytetowejSM możesz składać oferty na aukcji w serwisie IronPlanet w czasie podglądu i możesz natychmiast określić stan swoich ofert.  Aby złożyć ofertę priorytetową, wystarczy określić maksymalną kwotę oferty. Następnie po otwarciu aukcji nasz system automatycznie złoży Twoją ofertę w kolejności otrzymania.  Natychmiast po złożeniu oferty poinformujemy Cię, czy Twoja oferta jest najwyższą ofertą priorytetową złożoną na określonej aukcji.  Podobnie odpowiednie powiadomienie zostanie również przesłane w chwili, gdy Twoja oferta priorytetowa zostanie później przelicytowana w czasie podglądu lub aukcji.

 Oferty priorytetowe mają jeszcze jedną przewagę.  W przypadku złożenia dwóch ofert maksymalnych w równej kwocie pierwszeństwo ma oferta przesłana wcześniej.  Na przykład pierwsza oferta priorytetowa w kwocie 50 000 € pokona wszelkie inne oferty priorytetowe lub oferty składane w trakcie aukcji na kwotę 50 000 €, dotyczące określonego przedmiotu.

 Jak w przypadku wszystkich licytacji na aukcjach w serwisie IronPlanet możesz mieć pewność, że maksymalna kwota Twojej oferty nie zostanie ujawniona innym oferentom i że system aukcji serwisu IronPlanet wykorzysta informacje o maksymalnej kwocie Twojej oferty tylko w stopniu umożliwiającym zapewnienie Ci wysokiej pozycji podczas licytacji.  Nasz proces licytowania umożliwia wygranie aukcji poprzez złożenie oferty w kwocie niższej od kwoty maksymalnej oraz zwalnia licytującego z konieczności monitorowania przebiegu aukcji minuta po minucie. Pamiętaj, że maksymalną kwotę oferty możesz podwyższyć, lecz nie możesz jej obniżyć.  W razie pytań ogólnych dotyczących licytowania na aukcji w serwisie IronPlanet kliknij tutaj.

Zamknij