IronPlanet Terms and Conditions

Data ostatniej aktualizacji: 22 września 2017 r.

REGULAMIN KUPUJĄCEGO

KLUCZOWE PUNKTY DOT. KUPUJĄCEGO

IronPlanet to rynek używanego sprzętu ciężkiego, który umożliwia sprzedającym ogłaszanie sprzedaży i reklamowanie przedmiotów przeznaczonych na sprzedaż dla światowego grona kupców. Umowa sprzedaży jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. IronPlanet nie jest tradycyjną stroną aukcyjną, lecz rynkiem, na którym promowany jest sprzęt przeznaczony na sprzedaż.

 • Oferty złożone na Rynku są wiążące i nie mogą zostać wycofane.
 • Pan/Pani, jako Kupujący, pokrywa wszelkie podatki, opłaty celne i VAT oraz podatki rejestracyjne, chyba że Sprzedający wskaże inaczej. Wobec osób na terenie UE, w przypadku towarów eksportowych lub (w ramach UE) towarów wewnątrzwspólnotowych może zostać zastosowana zerowa stawka VAT po warunkiem, iż dostarczą Państwo Sprzedającemu wymaganą dokumentację, tak jak jest to wskazane przez Państwa lub IronPlanet działające w imieniu Sprzedającego (np. dokument przewozowy CMR, listy przewozowe, dokumenty eksportowe itd.). Dokumentacja ta powinna być dostarczona do IronPlanet przez Państwa, w imieniu Sprzedającego, nie później niż pięć (5) dni roboczych po dostarczeniu Sprzętu.
 • Pokrywają Państwo Opłatę transakcyjną płatną do IronPlanet za każdą sztukę Sprzętu zakupioną od Sprzedającego przez Państwa na Rynku IronPlanet.
 • Przekażą Państwo pełną płatność za zakupiony Sprzęt i inne sumy, włączając w to odpowiednie sumy podatków, opłat celnych, VAT, opłaty rejestracyjne i Opłatę transakcyjną w ciągu trzech (3) dni roboczych po zawarciu Umowy kupna-sprzedaży. Na swoim koncie dokonają Państwo wyboru odnośnie do sposobu transportu, nim dokona płatności za Sprzęt.
 • Wyrażają Państwo zgodę na odebranie Sprzętu nie później niż osiem (8) dni roboczych po dostępność Towaru Wydaniu. Niedokonanie tego może skutkować przeniesieniem i/lub dalszym przechowywaniem przedmiotu na Państwa koszt. Ponadto, jeżeli nie odbiorą Państwo Sprzętu po sześćdziesięciu (60) dniach, może być stwierdzone, iż Sprzęt został porzucony i zostanie on usunięty przez IronPlanet w sposób będący w gestii firmy.
 • Dostarczenie Sprzętu będzie miało miejsce na terenie Sprzedającego i odpowiadają Państwo za wszystkie koszta związane z tytułem, rejestracją, przesyłką i transportem. EXW- Ex Works (nazwa miejsca dostarczenia, Incoterms® 2010).
 • Roszczenia sporne zgodnie z atestowaną inspekcją IronClad Assurance® należy składać na piśmie w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od dostarczenia i przed Domniemanym przyjęciem. Polityka gwarancji IronClad Assurance® stosowana przez IronPlanet dostępna jest pod adresem http://ironplanet.com/main/ironclad.jsp i zostaje niniejszym włączona poprzez odniesienie.
 • Standardowa Opłata zostanie wniesiona przez Państwa do IronPlanet w przypadku niewywiązania się z Umowy kupna-sprzedaży po jej zawarciu.
 • Kupujący z Bliskiego Wschodu przyjmują do wiadomości, że wszelkie działania podejmowane są przez IronPlanet lub przez podmiot działający w jego imieniu (na przykład zapewniający wsparcie logistyczne lub pobierający środki pieniężne) na potrzeby i wyłącznie w celu ułatwienia sprzedaży i kupna Sprzętu oraz umożliwienia zawarcia Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedającym bez żadnych zakłóceń. IronPlanet nie prowadzi interesów ani żadnej działalności handlowej na Bliskim Wschodzie, poza strefą wolnego handlu Jezebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Kluczowe Punkty dot. Kupującego stanowią przekrój regulaminu uczestnictwa jako kupujący w rynku IronPlanet i podlegają pełnemu Regulaminowi Kupującego wyszczególnionemu poniżej.

REGULAMIN KUPUJĄCEGO

Niniejszy Regulamin Kupującego („Regulamin Kupującego”) określa warunki użytkowania przez Państwa stron internetowych IronPlanet oraz usług (np. www.ironplanet.com, eu.ironplanet.com, www.truckplanet.com, www.govplanet.com, www.catauctions.com oraz każdego rynku należącego do strony trzeciej) (całościowo „Rynek”) w celu składania ofert kupna i kupna Sprzętu i innych przedmiotów („Sprzęt”). Lista przedmiotów na Rynku określana jest dalej jako „Ogłoszenie(a)”. Entreprises IronPlanet, Inc. to firma z Delaware, gwarancja nr. 70259768 złożona u Sekretarza Stanu Kalifornia.

Ostatnie zmiany w Regulaminie Kupującego wprowadzono 22 września 2017 r.

1.        PRZYJĘCIE WARUNKÓW. Nim podejmą się Państwo („Kupujący”) kupna za pośrednictwem Rynku jakiegokolwiek sprzętu od Sprzedającego, IronPlanet wymaga od Państwa przeczytania i zaakceptowania Regulaminu Kupującego. ZAZNACZAJĄC MIEJSCE OBOK „AKCEPTACJA REGULAMINU” NINIEJSZYM STWIERDZAJĄ PAŃSTO, IŻ PRZECZYTALI, ZROZUMIELI I AKCEPTUJĄ PAŃSTWO REGULAMIN KUPUJĄCEGO I INNE REGULAMINY TUTAJ WŁĄCZONE ZA POMOCĄ ODNIESIENIA DO NICH I IŻ BĘDĄ PAŃSTWO ODPOWIEDZIALNI FINANSOWO ZA SWOJE UŻYTKOWANIE RYNKU I KUPNO SPRZĘTU. Jeśli nie akceptują Państwo Regulaminu Kupującego, nie będą Państwo mogli składać ofert lub dokonywać zakupu Sprzętu za pośrednictwem Rynku. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod adresem CustomerCare@ironplanet.com lub EuropeCare@ironplanet.com.

2.        USŁUGI IRONPLANET

2.1.     Usługi IronPlanet. Zgodnie z niniejszym regulaminem, IronPlanet proponuje Państwu użytkowanie Rynku, który działa jako platforma, na której Sprzedający mogą reklamować i zamieszczać ogłoszenia Sprzętu na potrzeby sprzedaży dla potencjalnych Kupujących. Każda za stron działa we własnym imieniu, a IronPlanet nie stanowi stron w późniejszej Umowie kupna-sprzedaży Sprzętu, która zawierana jest pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. IronPlanet nie reprezentuje także którejkolwiek ze stron podczas zawierania takiej umowy kupna-sprzedaży.

2.2.     Sprzedaż sprzętu państwowego. Na potrzeby Służby Rozporządzania Zasobami Agencji Zaopatrzenia Obronnego Stanów Zjednoczonych („DLA” - Defense Logistics Agency) lub innych agencji Rządu Stanów Zjednoczonych i ich Podwykonawców (łącznie „Rząd Stanów Zjednoczonych”) oraz na potrzeby innych osób i organizacji sprzedających mienie, zgodnie z naszymi ofertami sprzedaży dla Służb Rozporządzania Zasobami DLA, Sprzęt sprzedawany dla Rządu Stanów Zjednoczonych może podlegać dodatkowym Warunkom i Regulaminowi Nadwyżek Sprzętu dostępnym na stronie Surplus Terms and Conditions i włączonym do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Wszelki Sprzęt podlegający Warunkom i Regulaminowi Nadwyżek Sprzętu będzie oznaczony jako taki na stronie aukcji Sprzętu.

2.3.     Czas ogłoszenia. W przypadku wybranych aukcji czas, podczas którego dozwolone jest składanie ofert kurna Sprzętu, jest określany przez Sprzedającego, W przypadku pozostałych aukcji czas, podczas którego dozwolone jest składanie ofert kupna Sprzętu, jest określany jedynie przez Iron Planet.

2.4.     Postępowanie Kupującego. Każda celowa próba wpłynięcia na cenę – bezpośredniego bądź pośredniego, przez któregokolwiek z użytkowników jest zabroniona, włączając w to składanie ofert na Sprzęt, który Państwo sprzedają za pomocą drugiego konta, osoby działającej jako agent lub reprezentant, komunikacji z innymi Kupującymi lub sztuczne podbijanie ceny.

2.5.     Informacja dla osób uczestniczących w aukcji na Marketplace Direct. Jeśli w aukcji dozwolona jest kontrola Sprzętu, należy ją przeprowadzić przed złożeniem oferty. Przedmioty wystawiane na Marketplace Direct są używane i mogą być uszkodzone. Jeśli złożą Państwo ofertę bez sprawdzenia Sprzętu, ponoszą Państwo ryzyko. Odpowiedzialność za ostateczne sprawdzenie sprzętu w momencie odbioru spoczywa na Państwu lub Państwa agencie.

2.6.     Wiążąca oferta kupna. Potwierdzają Państwo i zgadzają się, iż na Rynku składanie ofert jest prawnym ekwiwalentem zobowiązania i nieodwołalnej oferty kupna. Za wyjątkiem, gry transakcja jest prawnie niedozwolona lub niedozwolona według przepisów lub Regulaminu Kupującego, raz złożona oferta nie może zostać cofnięta i są Państwo zobligowani do wypełnienia transakcji w sposób następujący:

 • Aukcja online - Jeśli złożyli Państwo najwyższą ofertę i osiągnęli lub przekroczyli odpowiednią cenę minimalną w momencie zamknięcia aukcji.
 • Kup teraz – Jeśli zdecydowali się Państwo na zakup Sprzętu, klikając ikonę „Kup teraz” na stronie Sprzętu.
 • Złóż ofertę – Jeśli przesłali Państwo ofertę kupna Sprzętu i (a) oferta jest równa kwocie minimalnej określonej przez Sprzedającego („Cena wywoławcza”) lub ją przekracza; (b) oferta została przyjęta przez Sprzedającego („Cena wynegocjowana”) lub (c) Sprzedawca złoży swoją ofertę, a Państwo ją przyjmą. W innych wypadkach Państwa zobowiązanie do finalizacji transakcji wygasa po dwóch (2) dniach roboczych od przesłania lub w momencie przyjęcia przez Sprzedającego innej oferty, w zależności, co wystąpi wcześniej.
 • Reserve – (a) Jeśli Państwa oferta kupna jest najwyższa i jest równa kwocie minimalnej określonej przez Sprzedającego („Cena rezerwacji”) lub ją przekracza w momencie zakończenia okresu rezerwacji określonego na aukcji rezerwacji („Okres rezerwacji”), (b) Jeśli Państwa oferta kupna Sprzętu jest niższa, niż Cena rezerwacji w momencie zakończenia okresu rezerwacji, (i) Sprzedający może zaakceptować Państwa ofertę lub (ii) złożyć kontrofertę do Państwa akceptacji.

2.7.     Odmowa lub złożenie własnej oferty. Aby wziąć udział w aukcji, mogą Państwo złożyć ofertę na kwotę niższą niż Cena wywoławcza. Sprzedający może, ale nie musi, przyjąć, odrzucić lub złożyć kontrofertę wobec takiej oferty. Jeśli Sprzedający złoży ofertę będącą odpowiedzią na Państwa ofertę („Kontroferta”), mają Państwo dwa (2) dni robocze na jej akceptację. Kontroferty mogą być automatycznie unieważnione wcześniej niż dwa (2) dni robocze, jeśli (a) Sprzedający wystawi inną Kontrofertę lub (b) Sprzedający przyjmie inną ofertę, ale w żadnym wypadku Kontroferta nie może być unieważniona po jej przyjęciu przez Państwa.

2.8.     Wygrana w przetargu. IronPlanet jest ostatecznym sędzią w określaniu ofert zwycięskich („Ostateczna Cena Sprzedaży” lub „Cena Sprzedaży”). IronPlanet nie bierze jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia dotyczące tej decyzji, spowodowane przez IronPlanet, Sprzedającego lub osoby trzecie. Zanim IronPlanet określi zwycięską ofertę w danej aukcji, (a) Państwa oferta musi być równa Cenie wywoławczej lub ją przekroczyć, (b) Państwa oferta musi zostać przyjęta przez Sprzedającego lub (c) muszą Państwo otrzymać i zaakceptować Kontrofertę. IronPlanet może określić zwycięską ofertę dla aukcji rezerwacji dopiero po zakończeniu Okresu rezerwacji i pod warunkiem, że (a) Państwa oferta jest równa Cenie rezerwacji lub ją przekracza; (b) Państwa oferta zostanie zaakceptowana przez Sprzedającego lub (c) otrzymacie Państwo i zaakceptujecie kontrofertę. Po określeniu zwycięskiej oferty zostanie automatycznie zawarta umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedającym („Umowa kupna-sprzedaży”). Wszystkie odpowiednie warunki regulaminu niniejszej Umowy będą odnosić się do Umowy kupna-sprzedaży. Państwo i Sprzedający zostaniecie poinformowani o zawarciu Umowy kupna-sprzedaży za pomocą poczty e-mail lub w inny sposób informowania wygenerowany przez Rynek. IRONPLANET NIE GWARANTUJE TERMINOWOŚCI OTRZYMYWANIA I PRZETWARZANIA OFERT SKŁADANYCH NA RYNKU.

2.9.     Unieważnianie ofert. IronPlanet rezerwuje prawo do odrzucania lub unieważniania ofert - zarówno zwycięskich jak i nie, w przypadku gdy firma uważa, iż (a) nie zostały one złożone w dobrej wierze, (b) mają na celu manipulację ogłoszeniami lub (c) są niedozwolone prawnie lub przepisami.

2.10.     Odroczenie lub anulowanie. IronPlanet rezerwuje prawo do wycofania, odroczenia lub anulowania któregokolwiek z ogłoszeń lub jakiejkolwiek sprzedaży wynikającej z aukcji, według uznania, z lub bez uprzedniej informacji. IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Państwa wynikającej z jakiegokolwiek wycofania, odroczenia lub anulowania.

2.11.     Własność intelektualna. IronPlanet jest właścicielem wszystkich praw, tytułów do i udziałów w danych wygenerowanych przez Rynek, włączając w to m.in. dane wygenerowane podczas trwania ogłoszenia.

2.12.     Informacja o mocy cesji. Jeśli są Państwo w Stanach Zjednoczonych, IronPlanet niniejszym informuje, iż na potrzeby odroczonej wymiany Like-Kind zgodnie z Art. 1031 Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych z 1986 r., z poprawkami i odpowiednimi regulacjami, wysyłający pewne części Sprzętu mogą przenieść na wykwalifikowanego pośrednika swoje prawa, lecz nie obowiązki.

2.13.     Regulacje stanu Kalifornia dot. samojezdnych pojazdów napędzanych silnikiem Diesla.. Poniższa informacja odnosi się do samojezdnych pojazdów o mocy dwudziestu pięciu (25) koni mechanicznych lub większej: ‘Przystosowany do użytku drogowego pojazd o wysokoobciążonym bądź alternatywnym napędzie diesla używany w Kalifornii może podlegać Radzie Regulacyjnej Zasobów Powietrza w Kalifornii ds. Redukcji Cząstek Stałych oraz Emisji Zanieczyszczeń Podlegających Kryteriom z Używanych Wysokoobciążonych Pojazdach Dieslowych. Dlatego może być on poddany modernizacji lub wymagać przyspieszonej wymiany w celu redukcji emisji substancji zanieczyszczających powietrze. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o odwiedzenie strony Panelu Zasobów Powietrznych stanu Kalifornia: http://www.arb.ca.gov/dieseltruck. W Kalifornii każdy pojazd o napędzie diesel nieprzeznaczony do ruchu drogowego może podlegać Regulaminowi Samojezdnych Pojazdów Diesel Nieprzeznaczonych do Ruchu Drogowego (the California Air Resources Board In-Use Off-Road Diesel Vehicle Regulation). Dlatego może być on poddany modernizacji lub wymagać przyspieszonej wymiany w celu redukcji emisji substancji zanieczyszczających powietrze. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o odwiedzenie strony Panelu Zasobów Powietrznych stanu Kalifornia http://www.arb.ca.gov/msprog/ordiesel/ordiesel.htm.

2.14.     Świadczenie usług na Bliskim Wschodzie. Potwierdzają Państwo, że zdecydowali się skorzystać z usług IronPlanet w celu uzyskania pomocy w zakresie kupna Sprzętu. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, iż jako Rynek, IronPlanet nie ma możliwości składania sprzedającym ani kupującym ofert, zabiegania o nich, nakłaniania, przekazywania im wiedzy czy ich dobierania. Rynek jest platformą łączącą kupujących i sprzedających. Wszelkie działania podejmowane są przez IronPlanet lub przez podmiot działający w jego imieniu (na przykład zapewniający wsparcie logistyczne lub pobierający środki pieniężne) na potrzeby i wyłącznie w celu ułatwienia sprzedaży i kupna Sprzętu oraz umożliwienia zawarcia Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedającym bez żadnych zakłóceń. IronPlanet nie prowadzi interesów ani żadnej działalności handlowej na Bliskim Wschodzie, poza strefą wolnego handlu Jezebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jako Rynek, IronPlanet przyjmuje i umożliwia wszystkim uprawnionym osobom rejestrację, kupno i/lub sprzedaż Sprzętu zgodnie z oraz z zastrzeżeniem warunków i przepisów mających zastosowanie do takich kupujących i sprzedających.

3.        OPŁATY I PODATKI

3.1.     Opłata transakcyjna. Wyrażają Państwo zgodę na uiszczenie opłaty transakcyjnej („Opłata transakcyjna”) na rzecz IronPlanet za każdą sztukę Sprzętu kupioną od Sprzedającego za pośrednictwem Rynku. IronPlanet ma prawo zmiany lub dodania opłat od czasu do czasu, według własnego uznania, z lub bez uprzedniej informacji. Inne opłaty, które mogą być nałożone na Państwa wyszczególnione są na Rynku.

3.2.     Zapłata i terminy zapłaty. Przekazują Państwo sumę Ostatecznej ceny, odpowiednie podatki, cło, sumę VAT lub Podatek rejestracyjny, Opłaty transakcyjne i wszelkie inne wymagane opłaty w przeciągu trzech (3) dni roboczych od zawarcia Umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku Sprzedający (jako mandator) poinstruuje IronPlanet (jako mandatariusza), tak aby IronPlanet mogło wyegzekwować prawo Sprzedającego do zapłaty ze strony Kupującego, a pełna zapłata, wspomniana powyżej, zostanie przesłana na bezpieczne konto wyznaczone przez IronPlanet. Kupujący ze Stanów Zjednoczonych i Kanady muszą dokonywać zapłaty za pomocą przelewu bankowego (zalecane) lub karty kredytowej (w przypadku gdy całość zapłaty wynosi 5000,00 USD lub CAD lub mniej). Jakiekolwiek opłaty związane z wymianą walut stanowią obowiązek Państwa jako Kupującego. KUPUJĄCY SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY MUSZĄ UIŚCIĆ ZAPŁATĘ ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO. Przed zwolnieniem Sprzętu do odbioru lub transportu należy uiścić całość należnej zapłaty. Po otrzymaniu wpłaty i zakończenia wszelkich dodatkowych, wymaganych dokumentów, ty i Sprzedawca być powiadomiony, że sprzęt jest dostępny dla pick-up za pośrednictwem wiadomości e-mail, który jest generowany automatycznie przez Marketplace ( "Item Release").

3.3.     Podatki i zgodność z przepisami. Wszystkie składane oferty na Sprzęt muszą być sumami bez potrąceń na nałożone na transakcję podatki. Są Państwo odpowiedzialni za wszystkie takie podatki lub za zapewnienie i stwierdzenie przez IronPlanet, w imieniu Sprzedającego, iż posiadają Państwo aktualne potwierdzenie zwolnienia z tego rodzaju podatków. Potwierdzają Państwo, iż zgadzają się, iż IronPlanet dostarcza usługi dotyczące obliczania, raportowania o i przekazywania sprzedaży lub podatków związanych z użytkowaniem na potrzeby transakcji wynikłych z korzystania z Rynku i ostatecznie są Państwo odpowiedzialni za opodatkowanie związane ze sprzedażą i użytkowaniem. W celu okazania pomocy w zajęciu się podatkiem od sprzedaży i VAT związanymi z transakcją są Państwo odpowiedzialni za dostarczenie IronPlanet wszelkiej niezbędnej dokumentacji (np. listy przewozowe, dokumentacja eksportowa, itd.) nie później niż w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty zakupu. Jeśli posiadają Państwo potwierdzenie zwolnienia, które nie zostało przedłożone w momencie sprzedaży, mają Państwo dziesięć (10) dni roboczych od daty zakupu do przedłożenia ważnego potwierdzenia zwolnienia w celu przeprowadzenia zwrotu przez IronPlanet. Po upływie dziesięciu (10) dni roboczych, wszelkie podania o zwrot należy przedłożyć bezpośrednio do kraju, w którym pierwotny podatek od sprzedaży został potrącony i zapłacony przez IronPlanet. W W przypadku gdy z Państwa karty kredytowej pobrana zostanie kwota na potrzeby podatku w przypadku zakupu, która okaże się później zwolniona od takiego podatku, kwota ta zostanie zwrócona na kartę kredytową użytą podczas zakupy. Muszą Państwo zwolnić IronPlanet z odpowiedzialności za jakikolwiek podatek, koszt bądź wydatek w przypadku ni przedłożenia ważnego potwierdzenia zwolnienia lub innych dodatkowych dokumentów potrzebnych do obliczenia podatku powiązanego z transakcją. Przyjmują Państwo do wiadomości, zobowiązują się zapoznać z treścią oraz przestrzegać wszelkich przepisów, które mogą mieć zastosowanie w kwestii Państwa dostępu do Rynku i korzystania z niego, a także w kwestii zawierania transakcji na Rynku. IronPlanet nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do korzystania przez Państwa z Rynku ani do jakichkolwiek podatków (bezpośrednich, pośrednich, lokalnych bądź federalnych), grzywien czy kar nałożonych na Państwa w związku z zakupem jakiegokolwiek Sprzętu. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Państwa obowiązkiem jest upewnić się w kwestii wszelkich opłat, podatków (bezpośrednich, pośrednich, lokalnych bądź federalnych) lub innych podobnych zobowiązań dotyczących Państwa w związku z transakcjami zawieranymi na Rynku. Zobowiązani są Państwo zwolnić IronPlanet (oraz jego członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich podatków, kosztów lub wydatków wynikających z nieprzestrzegania przez Państwa jakichkolwiek przepisów ustawowych lub wykonawczych w związku z transakcją.

3.4.     VAT. Niniejszy akapit dotyczy jedynie Umów kupna-sprzedaży zawartych z IronPlanet Limited. Wszelkie oferty są wolne od podatku VAT i innych niebezpośrednich podatków nakładanych na transakcję kupna lub sprzedaży. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków związanych ze wszystkimi zakupami. Zgodnie z tym poprawnie złożona oferta odnośnie do jakiegokolwiek przedmiotu Sprzętu nie będzie zawierała podatku VAT lub innych niebezpośrednich podatków, a cena do zapłacenia przez Państwa zostanie zwiększona o te podatki (np.VAT) nakładane w przypadku dostarczenia Państwu Sprzętu. Podobnie wszelkie opłaty i inne sumy płatne IronPlanet są naliczane bez brania pod uwagę podatku VAT, a więc cena do zapłacenia przez Państwa zostanie zwiększona o wysokość VAT, która może zostać pobrana odnośnie do danej dostawy. Suma do zapłacenia zależna będzie od VAT, jeśli Kupujący nie dostarczy Sprzedającemu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej stawkę VAT inną niż standardowa stawka VAT (np. 0% stawka eksportowa lub 0% stawka wewnątrzwspólnotowa wewnątrz UE). Podadzą Państwo swój numer rejestracji VAT w czasie rejestracji w platformie IronPlanet i niezwłocznie poinformuje IronPlanet, gdy z jakiegokolwiek powodu informacja ta przestanie być aktualna. Zgadzają się Państwo zabezpieczyć IronPlanet i jej podmioty stowarzyszone (oraz ich dyrektorów, agentów i pracowników) w sprawach jakichkolwiek podatków, kosztów i wydatków związanych z nieuiszczeniem przez Państwa i/lub Sprzedającego nałożonych sum VAT związanych z transakcją. W celu uniknięcia wątpliwości do Państwa obowiązków należy upewnienie się, iż jakiekolwiek należności VAT (lub podobne) lub związane zobowiązania dotyczące transakcji zostały uiszczone. Na potrzeby niniejszego Regulaminu „VAT” oznacza podatek od wartości dodanej, jak jest to określone w Dyrektywie UE o VAT 2006/112/EEC lub dla państw spoza UE - inny podobny podatek.

3.5.     Autoryzacja płatności. W celu określenia przywilejów składania ofert na Stronie, rozumieją Państwo i wyrażają zgodę na to, że IronPlanet, poprzez swojego usługodawcę ds. płatności, zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zażądania sprawdzenia autoryzacyjnego Wartości Zero Dolarowej Państwa karty kredytowej w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. W powiązaniu z Państwa zakupem, zostaniecie Państwo zapytani o podanie informacji takich jak imię, adres powiązany z rachunkiem, informacje o karcie kredytowej bądź numer banku oraz konta bankowego do płatności z użyciem transferu funduszy elektronicznych do IronPlanet jak i jego usługodawcy ds. płatności. Zgadzają się Państwo zapłacić IronPlanet za jakiekolwiek zakupy powiązane z Państwa kontem w nawiązaniu do niniejszego Regulaminu Kupującego dokonane kartą kredytową lub elektronicznym transferem funduszy. Niniejszym autoryzują Państwo pobranie takich kwot poprzez potrącenie z karty kredytowej bądź obsługę elektronicznego transferu funduszy z użyciem podanego numeru banku oraz konta, bezpośrednio przez IronPlanet, lub pośrednio, z użyciem jego usługodawcy ds. płatności online. W przypadku przekierowania do usługodawcy ds. płatności IronPlanet, mogą państwo podlegać regulaminowi usługi oraz praktykom pobierania informacji osobistych tegoż usługodawcy. Należy zapoznać się z tym regulaminem oraz polityką prywatności przed skorzystaniem z danych usług.

4.        ZAWARCIE TRANSAKCJI

4.1.     Odbiór sprzętu. Zgodnie z Umową kupna-sprzedaży, Sprzedający dostarczy Sprzęt z terenu Sprzedającego - EXW- Ex Works (nazwa miejsca dostarczenia, Incoterms® 2010). Są Państwo odpowiedzialni za rozłożenie, załadunek i przesyłkę Sprzętu do transportu, za wyjątkiem gdy jest to określone inaczej w ofercie sprzedaży Sprzętu. Sprzęt należy usunąć z terenu Sprzedającego nie później niż osiem (8) dni roboczych oddostępność Towaru Wydaniu, za wyjątkiem przypadków, gdy w ofercie sprzedaży Sprzętu stwierdzono inaczej. Po tym czasie mogą być Państwo odpowiedzialni za koszty Opłat za przechowanie, a w niektórych przypadkach koszty transportu Sprzętu w inne miejsce, jak określone jest to na Rynku i zawarte w odnośniku w niniejszym dokumencie. O ile nie określono inaczej w ofercie sprzedaży Sprzętu, standardowe Opłaty za przechowanie zostały Są 25.00 (USD, CAD, EUR, GBP lub AUD) dziennie, począwszy od dnia 9 dzień po dostępności towaru wersji z nie całkowita kwota przekracza 1.500,00 (USD, CAD, EUR, GBP lub AUD).

4.2.     Odpowiedzialność za sprzęt. Odpowiedzialność i ryzyko utraty Sprzętu jest i będzie spoczywać na Sprzedającym (i nigdy na IronPlanet) do chwili, gdy nastąpi wcześniejsze zdarzenie: (a) Państwo (lub wyznaczony przez Kupującego dawca usług transportowych) odbierą Sprzęt lub (b) Sprzedający otrzyma wszystkie przychody związane ze sprzedażą Sprzętu. Następnie ryzyko związane ze Sprzętem będzie spoczywać na Państwu lub wyznaczonym przez Państwa dawcy usług transportowych (i nigdy na IronPlanet).

4.3.     Niewywiązanie się. Jeśli po pięciu (5) dniach roboczych (włączając w to dwa (2) dodatkowe dni robocze) od zawarcia Umowy kupna-sprzedaży nie dokonali Państwo pełnej płatności Ceny Ostatecznej wraz ze wszelkimi innymi związanymi opłatami na rzecz Sprzedającego, nie wywiązali się Państwo z niej i zostanie nałożona Opłata za Niewywiązanie się oraz Opłata za opóźnienie płatności, jak zostało to określone na Rynku. W takim przypadku, jak również w przypadku innych opłat, które winne zostać uiszczone przez Państwa na rzecz IronPlanet odnośnie do innych transakcji, Iron Planet rezerwuje prawo do, i niniejszym zgadzają się Państwo, iż IronPlanet może wyrównać wspomniane opłaty od sum wpłaconych przez Państwa i wystawić Państwu rachunek na brakującą sumę, który będzie płatny w ciągu 15 dni od daty wystawienia.

4.4.     Zrzeczenie się Sprzętu. Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyszczególnione w ofercie sprzedaży Sprzętu, Państwa niewywiązanie się z odbioru i usunięcia Sprzętu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od następujący Towaru Wydaniuza dowód zamiaru zrzeczenia się Sprzętu przez Kupującego, a IronPlanet w imieniu Sprzedającego może przedsięwziąć kroki na niekorzyść Państwa udziałów w Sprzęcie, w tym, między innymi, kroki mające na celu usunięcie sprzętu. Polityka zrzeczenia się z zakupu IronPlanet znajduje się pod adresem http://eu-pl.ironplanet.com/main/abandonment.jsp i niniejszym włączona jest jako materiał referencyjny.

4.5.     Przesyłka i Transport. Są Państwo odpowiedzialni za całość przesyłki, transportu i kosztów związanych z transportem Sprzętu od wystawionej lokalizacji do ostatecznego punktu docelowego. Koszty te włączają rozłożenie, specjalne przeniesienie, załadunek i transport oraz niezbędne zezwolenia na przemieszczenie Sprzętu. Transport Sprzętu może zostać ustalony na Rynku z jednym z naszych partnerów zajmujących się transportem, jednakże IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czyny lub brak działania wynikające z ustaleń dotyczących transportu.

4.6.     Eksport. Zaleca się wydanie i wypełnienie wszystkich certyfikatów i zezwoleń przed transportem Sprzętu. W przeciwnym razie mogą Państwo zostać obciążeni opłatami za rozrachunek bezgotówkowy, wydanie zezwoleń i/lub innymi, jeśli Sprzęt zostanie zatrzymany w porcie wjazdowym do stanu, prowincji lub kraju. Jeśli przebywają Państwo w Stanach Zjednoczonych: jeśli planują Państwo eksport sprzętu przez Urząd Celny Stanów Zjednoczonych, pragniemy w imieniu Sprzedającego polecić zwrócenie się do spedytora celem przygotowania dokumentacji wymaganej przez Kontrolę Celną Stanów Zjednoczonych. Dokumenty te mogą włączać upoważnienie zezwalające spedytorowi na wypełnienie wymaganej Deklaracji Załadowcy (SED) oraz wypełnienie dokumentu Automatycznego Systemu Eksportowego (AES). Za opłatą, w celu umożliwienia eksportu, IronPlanet może dostarczyć faktury lub potwierdzony notarialnie dowód sprzedaży. IronPlanet nie jest w stanie dostarczyć Oświadczenia Kraju Produkcji (MSO) dla sprzętu używanego zakupionego na Rynku ani też IronPlanet nie może być odpowiedzialny za brak numerów identyfikacyjnych producenta lub numerów seryjnych silnika.

4.7.     Upoważnienie. Niniejszym wyznaczają Państwo IronPlanet i jej autoryzowanych przedstawicieli jako pełnomocnika na potrzebę egzekucji Dokumentu sprzedaży, jeśli niezbędne, finalizacji przekazania mienia na Państwa rzecz.

4.8.     Sfinalizowanie transakcji. Państwo jako Kupujący dostarczą wszelkie istotne informacje dot. transportu odnośnie do transakcji za pomocą przesłania listów przewozowych i innych wymaganych dokumentów za pomocą Rynku, w celu wykazania dowodu, iż wypełnili Państwo swój obowiązek odbioru zgodnie z Umową kupna-sprzedaży.

4.9.     Obciążenia i roszczenia. IronPlanet wyszuka i zorganizuje proces usunięcia obciążeń i roszczeń nałożonych na Sprzęt wystawiony na sprzedaż na Rynku. Jeśli z jakiegoś powodu IronPlanet nie będzie mógł usunąć tytułów do Sprzętu, dokona zwrotu wszelkich ewentualnych funduszy zapłaconych przez Państwa za taki Sprzęt i będzie za to ponosić wyłączną odpowiedzialność.

5.        ZASTRZEŻENIE; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; ZABEZPIECZENIE

5.1.     Zastrzeżenie. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, RYNEK POZOSTAJE W STANIE „TAK JAK JEST” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, NIENARUSZALNOŚCI, POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI W JAKIMKOLWIEK CELU. KAŻDA SZTUKA SPRZĘTU SPRZEDAWANA JEST W STANIE „TAK JAK JEST I GDZIE JEST” I ZARÓWNO SPRZEDAJĄCY, JAK I IRONPLANET NIE DAJĄ JAKICHKOLWIEK ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI, OBIETNIC WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH WŁĄCZAJĄC W TO, M.IN. NIENARUSZALNOŚĆ, POKUPNOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ W JAKIMKOLWIEK CELU. SPRZEDAJĄCY I IRONPLANET NIE DAJĄ GWARANCJI, ŻE SPRZĘT BĘDZIE POPRAWNIE FUNKCJONOWAŁ PO DOSTARCZENIU DO PAŃSTWA PRZEZ JAKIKOLWIEK OKRES PO CHWILI DOSTARCZENIA. IRONPLANET KATEGORYCZNIE ODMAWIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK CZYNY LUB ZANIECHANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW RYNKU. JEŚLI SĄ PAŃSTWO NIEZADOWOLENI Z RYNKU, PAŃSTWA JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z RYNKU.

5.2.     Ograniczenie Odpowiedzialności. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, IRONPLANET I SPRZEDAJĄCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK WYJĄTKOWE, NIEBEZPOŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE SZKODY, ANI ICH POKRYCIE, JAKKOLWIEK BY BYŁY SPOWODOWANE, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. BEZ OGRANICZEŃ UTRATĘ DOCHODÓW, PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI LUB SPRZEDAŻY, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI, LUB KOSZTY ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, NAWET JEŚLI IRONPLANET LUB SPRZEDAWCA LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ IRONPLANET W STOSUNKU DO PAŃSTWA ZA SZKODY, STRATY, PODSTAWY POWÓDZTWA (ZARÓWNO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWE LUB DELIKTOWEJ, WŁĄCZAJĄC TO, M.IN. ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT LUB INNĄ) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY, ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, LUB KORZYSTANIE Z RYNKU, NIE PRZEKRACZA SUMY 100 USD.

5.3.     Rekompensata. Wyrażają Państwo zgodę aby zabezpieczyć, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i zwolnić IronPlanet, powiązane z nią firmy i ich dyrektorów, przedstawicieli, agentów, pracowników, następców i cesjonariuszy („osoby zabezpieczone”) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia i żądania (włączając w to rozsądne koszta i rachunki wystawione przez prawników i ekspertów), wysuwane przez osoby trzecie, a wynikające z (a) złamania postanowień niniejszej Umowy, (b) Państwa niewłaściwego użytkowania Rynku lub (c) złamania przez Państwa jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej. Ponadto wyrażają Państwo zgodę, aby zabezpieczyć, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i zwolnić IronPlanet i jej Sprzedającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia i żądania (włączając w to rozsądne koszta i rachunki wystawione przez prawników) wynikające z wszelkich obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, które mają miejsce podczas inspekcji mienia wykonywanej przez Państwa lub Państwa przedstawicieli podczas Państwa lub Państwa przedstawicieli obecności na terenie Sprzedającego lub obiektu Rządu Stanów Zjednoczonych lub wynikające ze sprzedaży, usunięcia, korzystania lub pracy, związanych z zakupionym mieniem. IronPlanet natychmiast poinformuje Państwa na piśmie o jakimkolwiek grożącym lub właściwym zarzucie lub żądaniu i będzie współpracować w racjonalny sposób w celu umożliwienia ugody lub obrony. Będą mieli Państwo całkowitą kontrolę w sprawie obrony bądź zawarcia ugody odnośnie do jakiegokolwiek zarzutu lub żądania, pod warunkiem, iż IronPlanet, według wyboru firmy i na jej koszt, będzie mogła uczestniczyć i stawać na równi z Państwem. Nie zawrą Państwo ugody ani nie zgodzą się na żądanie bez pisemnej zgody osób zabezpieczonych, a zgoda ta nie będzie nieracjonalnie wstrzymywana lub opóźniana.

5.4.     Zwolnienie. W przypadku sporu z jednym lub większą ilością użytkowników Rynku IronPlanet, zwolnią Państwo IronPlanet (oraz naszych dyrektorów, przedstawicieli, agentów, osoby zależne i pracowników) z żądań, roszczeń i odszkodowań (właściwych i następczych) jakiegokolwiek rodzaju i natury, znanych i nieznanych, o którym istnieją podejrzenia lub nie, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami. Jeśli są Państwo mieszkańcami Kalifornii, zgodnie z Art. 1542 Kodu Cywilnego Stanu Kalifornia rezygnują Państwo z posiadanych praw: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje żądań, o których kredytor, w którego interesie one są w momencie zwolnienia z odpowiedzialności, nie ma wiedzy lub których istnienia nie podejrzewa, a które to gdyby były mu znane musiałyby znacznie wpłynąć na zawartą z dłużnikiem ugodę.”

6.        SPORY PRAWNE

6.1.     Podmiot zawierający umowę. W USA oraz na obszarze niewymienionym poniżej zawierają Państwo umowę z IronPlanet, Inc. („Podmiot zawierający umowę”), korporacją działającą na mocy prawa stanu Delaware, która ma gwarancje (#70259768) Sekretarza Stanu Kalifornia, a transakcja odbywa się w dolarach amerykańskich. W innych przypadkach Podmiotem zawierającym są podmioty wymienione poniżej.

Lokalizacja SprzętuWalutaPodmiot zawierający umowę
KanadaDolary kanadyjskieIronPlanet Canada Ltd.
Unia EuropejskaEuroIronPlanet Limited
Wielka BrytaniaFunty brytyjskieIronPlanet UK Limited
Bliski WschódDolary amerykańskieRitchie Bros. Auctioneers (ME) Limited prowadząca działalność pod nazwą IronPlanet
AfrykaEuroIronPlanet Limited
AustraliaDolary australijskieRitchie Bros. Auctioneers Pty Ltd. prowadząca działalność pod nazwą IronPlanet

6.2.     Prawo właściwe; Jurysdykcja i miejsce rozprawy. Na potrzeby sporów Państwa i IronPlanet, Inc. niniejsza umowa będzie podlegać prawom stanu Waszyngton. Na potrzeby sporów Państwa i IronPlanet Canada Ltd. niniejsza umowa będzie podlegać prawom Prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Na potrzeby sporów Państwa i IronPlanet Limited lub Ritchie Bros. Auctioneers (ME) Limited dba IronPlanet niniejsza umowa będzie podlegać prawom Irlandii. Na potrzeby sporów Państwa i IronPlanet UK Limited, niniejsza umowa będzie podlegać prawu Anglii i Walii. W przypadku sporów pomiędzy Państwem a spółką Ritchie Bros. Auctioneers Pty Ltd. dba IronPlanet prawem właściwym dla wykładni niniejszej Umowy będzie prawo stanu Queensland. We wszystkich przypadkach niniejsza Umowa podlega prawom takiej jurysdykcji, bez względu na konflikty zasad prawnych. Według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, jeżeli znajdują się Państwo w Stanach Zjednoczonych, Jednolita ustawa o transakcjach komputerowo-informatycznych nie ma zastosowania. Każde postępowanie wniesione przeciwko IronPlanet w związku z niniejszą Umową, lub jakąkolwiek ofertą bądź zakupem w ramach niniejszej Umowy prowadzone będzie przed następującymi sądami, a Użytkownik niniejszym uznaje niepodważalną, wyłączną właściwość tych sądów, odpowiednio: : (a) stanowy lub federalny sąd w hrabstwie King County, Waszyngton, jeśli stroną jest IronPlanet, Inc., (b) Sąd Prowincji lub Sąd Najwyższy w New Westminster, Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, jeżeli stroną jest IronPlanet Canada Ltd. jest stroną, oraz (c) sądy zlokalizowane Dublinie w Irlandii, jeśli stroną jest IronPlanet Limited, (d) sąd Anglii i Walii jeśli IronPlanet UK Limited jest stroną, (e) sądy w Queensland, jeżeli stroną jest spółka Ritchie Bros. Auctioneers Pty Ltd. dba IronPlanet, oraz (f) sądy Międzynarodowego Centrum Finansowego (Dubai International Financial Centre, DIFC), jeżeli stroną jest spółka Ritchie Bros. Auctioneers (ME) Limited.

6.3.     Angielski jako język obowiązujący. Wszelkie czynności zgodnie z tą Umową i rozwiązywanie sporów przeprowadzane będą w języku angielskim. Jeśli tłumaczenie niniejszej Umowy na inny język będzie wymagane, wersja angielska będzie miała pierwszorzędowe znaczenie w przypadkach, gdy nastąpi konflikt lub różnica pomiędzy wersją angielską a jakimkolwiek tłumaczeniem. Jeśli niniejszą Umowę otrzymali Państwo w języku innym niż angielski, IronPlanet uczyniło to tylko dla Państwa wygody.

6.4.     Termin przedawnienia.. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, IŻ JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ MUSZĄ ZOSTAĆ WSZCZĘTE W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY OD ZAISTNIENIA SPORU. W INNYM PRZYPADKU TEGO RODZAJU ROSZCZENIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.

6.5.     Spory prawne wszczęte w sposób niewłaściwy. Jakiekolwiek roszczenia, które zostały zgłoszone lub złożone na piśmie niezgodnie z niniejszą Umową nie będą mieć skutków prawnych.

7.        WYPOWIEDZENIE. Bez ograniczenia innych środków, IronPlanet będzie miało prawo do zakończenia Państwa dostępu do Rynku w każdej chwili, bez uprzedniej informacji oraz będzie to wyłącznie w gestii IronPlanet, z dowolnego powodu, m.in. jeśli (a) IronPlanet stwierdzi, iż złamali Państwo niniejszą umowę (np. naruszenie zakazu podbijania ceny) lub (b) nie będzie w stanie potwierdzić Państwa informacji jako oferenta. Jeśli będziecie Państwo z jakiegokolwiek powodu niezadowoleni z Rynku, jedynym rozwiązaniem jakie Państwo mają jest natychmiastowe przerwanie korzystania z Rynku.

8.        POPRAWKI DO REGULAMINU KUPUJĄCEGO. IronPlanet ma prawo jednostronnie zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać jakąkolwiek część Regulaminu Kupującego, w całości lub częściowo, od czasu do czasu bez uprzedniego informowania Państwa za pomocą publikacji takich zmian na Rynku i zgadzają się Państwo, iż jest to dla Państwa informacja wystarczająca. Po publikacji zmiany te nabierają mocy. Kontynuacja korzystania przez Państwa z Rynku po publikacji zmian stanowić będzie Państwa zgodę na taką zmianę Regulaminu Kupującego. Regulamin Kupującego nie może być zmieniony w sposób inny niż na piśmie potwierdzonym podpisem Państwa oraz IronPlanet.

9.        KONTROLA EKSPORTOWA. W zależności od wymogów, cały Sprzęt podlega amerykańskim, kanadyjskim i innym zagranicznym przepisom eksportowym, w tym m.in. Przepisom dot. Administracji Eksportu („EAR”) określonym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, sankcjom handlowym i ekonomicznym określonym przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych („OFAC”) i Przepisy ds. Kontroli Zasobów Zagranicznych, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych („OFAC”) i Przepisom dot. Międzynarodowego Handlu Bronią („ITAR”) określonym przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. IronPlanet nie zezwala na uczestniczenie lub sprzedaż, lub transport niezgodne z prawem i przepisami eksportowymi i reeksportowymi Stanów Zjednoczonych, włączając w to EAR, OFAC i ITAR. Potwierdzają Państwo, iż nie są na Państwa nałożone restrykcje przez te przepisy odnośnie do zakupu Sprzętu oraz iż nie podejmą Państwo kroków niezgodnych z tymi prawami i przepisami oraz iż zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio nie będą Państwo, bez uzyskania uprzednio zezwolenia kompetentnych organów rządowych sprzedawać, eksportować, reeksportować, przenosić, zmieniać przeznaczenia lub w inny sposób pozbywać się jakiegokolwiek Sprzętu do i dla jakiegokolwiek miejsca, podmiotu lub osoby, gdy jest to zabronione tymi prawami i przepisami.

10.        ZAWIADOMIENIA. Wszelkie zawiadomienia dla IronPlanet Limited bądź do IronPlanet UK Limited należy przesłać drogą mailową na piśmie na adres EuropeCare@ironplanet.com oraz pocztową przesyłką poleconą lub pocztą kurierską z dostawą na drugi dzień na adres: IronPlanet Limited, c/o IronPlanet, Inc., 3825 Hopyard Road, Suite 250, Pleasanton, CA 94588, U.S.A, Attn: General Counsel. Wszelkie zawiadomienia kierowane do spółki Ritchie Bros. Auctioneers Pty Ltd. lub do spółki Ritchie Bros. Auctioneers (ME) Limited wymagają formy pisemnej i muszą zostać przesłane przesyłką poleconą lub pocztą kurierską z dostawą na drugi dzień na adres Ritchie Bros. Auctioneers Pty Ltd. lub Ritchie Bros. Auctioneers (ME) Limited, c/o Ritchie Bros. Auctioneers, Inc., 9500 Glenlyon Pkwy, Burnaby, BC V5J 0C6, Canada. Wszelkie zawiadomienia dla IronPlanet lub IronPlanet Canada Ltd., należy przesłać drogą mailową na piśmie na adres CustomerCare@ironplanet.com oraz pocztową przesyłką poleconą lub pocztą kurierską z dostawą na drugi dzień na adres: IronPlanet, Inc., 3825 Hopyard Road, Suite 250, Pleasanton, CA 94588, U.S.A, Attn: General Counsel. Jakiekolwiek zawiadomienia dla Państwa zostaną przesłane za pomocą poczty e-mail na adres podany przez Państwa podczas rejestracji, jako Zatwierdzony Oferent lub inny później uaktualniony przez Państwa, lub jako ogłoszenie na Rynku, na co zgadzają się Państwo, jako na zawiadomienie wystarczające. Zawiadomienie zostanie uznane za doręczone Państwu po dwudziestu czterech (24) godzinach od chwili przesłania lub chwili ogłoszenia informacji na Rynku. W przypadku zmiany adresu e-mail przez Państwa są Państwo odpowiedzialni za aktualizację swojego profilu.

11.        POLITYKA PRYWATNOŚCI. Polityka Prywatności IronPlanet dostępna jest pod adresem http://eu-pl.ironplanet.com/main/privacy.jsp i niniejszym zostaje włączona za pośrednictwem odniesienia do niej. Zawierając niniejszą umowę Kupujący zgadzają się Państwo na przetwarzanie, przekazanie za granicę oraz udostępnienie swoich danych osobowych, stosownie do Polityki Prywatności IronPlanet, dostępnej w witrynie http://eu-pl.ironplanet.com/main/privacy.jsp. Informacje gromadzone przez IronPlanet są przechowywane w Stanach Zjednoczonych, ale mogą też być przekazywane i przechowywane w innych krajach. Zakres ochrony danych osobowych w tych krajach może różnić się od zakresu obowiązującego w kraju zamieszkania Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych przez IronPlanet spółce nadrzędnej IronPlanet, jej spółkom zależnym i stowarzyszonym, na zasadach i warunkach określonych w Polityce Prywatności. Kupujący wyraża również zgodę na udostępnienie swoich danych producentowi oryginalnego sprzętu („OEM”) dla każdego artykułu, na który Kupujący złoży ofertę u jakiegokolwiek dealera lub usługodawcy OEM w regionie geograficznym Kupującego. Aby wycofać zgodę na udostępnianie swoich danych OEM, jego dealerom lub usługodawcom należy skontaktować się z Privacy@ironplanet.com . Dane już udostępnione będą podlegały przepisom polityki prywatności OEM lub dealera OEM oraz przepisom prawa jurysdykcji, na terenie której dane te są przetwarzane przez OEM lub dealera. OEM oraz jego dealerzy lub usługodawcy będą wykorzystywać te informacje do zrozumienia rynku wtórnego przedmiotowego sprzętu, komunikowania się z Kupującymi w zakresie oferowanych produktów i usług oraz w innych celach, określonych w polityce prywatności. IronPlanet nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dane wykorzystywane przez OEM, jego dealerów, przedstawicieli i usługodawców. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy kliknąć tutaj.

12.        POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia stron i zastępuje wszelkie inne przypadki komunikacji, oświadczenia, porozumienia i umowy, zarówno pisemne jak i ustne. W przypadku konfliktu pomiędzy Regulaminem Kupującego oraz Warunkami użytkowania strony internetowej, wiążące będą postanowienia Regulaminu Kupującego. W przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niewiążące lub nieegzekwowalne, wtedy postanowienie to zostaje unieważnione, a w mocy pozostaną pozostałe postanowienia. Brak egzekucji lub skorzystania z praw i postanowień niniejszej Umowy przez którąś ze stron nie stanowi ich zrzeczenia się. Niniejsza Umowa nie ma na celu tworzenia jakiejkolwiek spółki partnerskiej, joint venture, franczyzodawcy-franczyzobiorcy lub stosunku przedstawicielstwa. Nie mogą Państwo przenosić lub transferować niniejszej Umowy lub Państwa obowiązków zgodnie z nią w części lub całości, zarówno zgodnie z prawem lub nie, bez wcześniejszej zgody na piśmie IronPlanet. W przypadku transferu za zgodą, niniejsza Umowa będzie obowiązywać strony, ich następców i cesjonariuszy. W przypadku nowacji wymaga ona, celem przeniesienia niniejszej Umowy przez IronPlanet, aby Państwo wyznaczyli przedstawicieli IronPlanet jako Państwa pełnomocników w celu wykonania wszystkich dokumentów niezbędnych w przypadku nowacji, na co niniejszym wyrażają Państwo zgodę. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące oświadczeń i gwarancji, zwolnienia od odpowiedzialności i odpowiedzialności odszkodowawczej, ograniczenia odpowiedzialności i płatności zobowiązań za opłaty poniesione przed datą rozwiązania pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków przez którąkolwiek ze stron nie będzie uznane za złamanie niniejszej Umowy, gdy opóźnienie to powodowane jest sporem pracowniczym, brakiem materiałów na rynku, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią lub innym zdarzeniem poza kontrolą tej strony Umowy, pod warunkiem iż strona dokona racjonalnych starań, w danych warunkach, aby wznowić wykonywanie czynności tak szybko, jak to praktycznie możliwe.