Poprzednie Następne
Data sprzedaży
08.02.21
Zwycięska oferta
55 000 €
Liczba ofert
3
Liczba obserwujących
4
SPRZEDANE!
SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU
Odczyt licznika
11 937 Godziny
Nr seryjny
Air Ride Seat, Hydraulic Cab Riser, Stick Check Valve, Boom Check Valves, 2018 Peiner Smag Rotating Clamp, Auto Lube, CE Mark.

** Engine & Swing Gear Changed 2018 - See Documents Attached Below **


Raport z przegląduNależy pamiętać, że licytowany jest przedmiot oferowany bez gwarancji IronClad Assurance®. Decyzję o zakupie można podjąć na podstawie tylko podstawowych informacji o stanie przedmiotu.
 
Functionality
Opis Szczegóły
Engine The engine started and ran. Exchange Engine
Drivetrain The drivetrain engages in forward and reverse.
Hydraulics The hydraulic system is operational.

Ten przedmiot jest oferowany „jak jest” i „gdzie jest”, bez gwarancji IronClad Assurance, w związku z czym nabywca nie może kwestionować jego stanu. Firma IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności za stan lub opis tego przedmiotu. Ten przedmiot nie jest objęty gwarancją IronClad Assurance. Nabywca NIE może składać reklamacji dotyczących tego przedmiotu.


Wygląd ogólny
Opis Ocena Szczegóły  
CE Mark (On or near data plate) CE Marked Kliknij tutaj, aby otworzyć zdjęcia i nagrania wideo dla tego przedmiotu.  
Hour Meter / Odometer 11937 hrs, Meter operational - Serwis IronPlanet nie udziela żadnych gwarancji dotyczących faktycznego przebiegu/czasu pracy sprzętu; raporty z przeglądów zawierają jedynie obserwacje wynikające z oględzin sprzętu. Kliknij tutaj, aby otworzyć zdjęcia i nagrania wideo dla tego przedmiotu.  
(32)


Control Station
Opis Ocena Szczegóły  
(4)


Silnik
Opis Ocena Szczegóły  
(7)


Chassis
IronPlanet pin connection pivot point wear inspections are limited to sound, sight and feel observations. Dial indicator testing is not performed.
Opis Ocena Szczegóły  
(5)


Undercarriage
Opis Ocena Szczegóły  
(5)


Specialty
Opis Ocena Szczegóły  
(8)
 
NON-DISPUTABL