Poprzednie Następne
Data sprzedaży
24.02.21
Zwycięska oferta
US 25 000 $
Liczba ofert
2
Liczba obserwujących
13
SPRZEDANE!
SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU
Odczyt licznika
9 756 Godziny
Nr seryjny
Krueger Mark 4 Load Moment Indicator, Detroit 6V53 6 Cylinder Diesel Engine, 35 ft. Minimum 110 ft. Maximum Boom Length, Johnson 4 Sheave Hook Block, Overhaul Ball

***No title is available. A Bill of Sale will be provided to convey ownership upon request***


Raport z przegląduNależy pamiętać, że licytowany jest przedmiot oferowany bez gwarancji IronClad Assurance®. Decyzję o zakupie można podjąć na podstawie tylko podstawowych informacji o stanie przedmiotu.
 
Functionality
Opis Szczegóły
Engine The engine started and ran.
Drivetrain The drivetrain engages in forward and reverse.
Hydraulics The hydraulic system is not functioning properly.

Ten przedmiot jest oferowany „jak jest” i „gdzie jest”, bez gwarancji IronClad Assurance, w związku z czym nabywca nie może kwestionować jego stanu. Firma IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności za stan lub opis tego przedmiotu. Ten przedmiot nie jest objęty gwarancją IronClad Assurance. Nabywca NIE może składać reklamacji dotyczących tego przedmiotu.


Wygląd ogólny
Opis Ocena Szczegóły  
Hour Meter / Odometer 9756.8 hrs, Meter operational - Serwis IronPlanet nie udziela żadnych gwarancji dotyczących faktycznego przebiegu/czasu pracy sprzętu; raporty z przeglądów zawierają jedynie obserwacje wynikające z oględzin sprzętu. Kliknij tutaj, aby otworzyć zdjęcia i nagrania wideo dla tego przedmiotu.  
(3)


Upper Control Station
Opis Ocena Szczegóły  
(6)


Engine
Opis Ocena Szczegóły  
(5)


Chassis
Opis Ocena Szczegóły  
(25)


v2 Underbody - Rubber Tire Crane
Test działania ogranicza się do pracy z niską prędkością w zamkniętym obszarze o płaskiej powierzchni i bez obciążenia. Nie można w pełni sprawdzić działania blokady mechanizmu różnicowego, przekładni zmiany biegów i wszystkich osi pędnych. Inspektor nasłuchuje, czy występują nienormalne hałasy, obserwuje sprzęt pod kątem wycieków i odnotowuje uszkodzenia fizyczne.
Opis Ocena Szczegóły  
(8)
 
NON-DISPUTABL