Poprzednie Następne
Data sprzedaży
08.04.21
Zwycięska oferta
US 2 100 $
Liczba ofert
2
SPRZEDANE!
SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU
Nr seryjny
19 ft Max Lift Height, Platform Extension, Power to Platform, Upper Control Box


Raport z przegląduNależy pamiętać, że licytowany jest przedmiot oferowany bez gwarancji IronClad Assurance®. Decyzję o zakupie można podjąć na podstawie tylko podstawowych informacji o stanie przedmiotu.
 
Functionality
Opis Szczegóły
Electric The electrical system is not operational.
Drivetrain The drivetrain could not be operationally checked.
Hydraulics The hydraulic system could not be operationally checked.


Wygląd ogólny
Opis Ocena Szczegóły  
CE Mark No CE mark found
Hour Meter / Odometer Meter reading could not be obtained - Serwis IronPlanet nie udziela żadnych gwarancji dotyczących faktycznego przebiegu/czasu pracy sprzętu; raporty z przeglądów zawierają jedynie obserwacje wynikające z oględzin sprzętu.
(38)
 
NON-DISPUTABL