Płatność

Płatność

W ciągu siedmiu dni od daty zakupu należy zapłacić pełną cenę wraz z podatkiem VAT i opłatami transakcyjnymi  (opisaną w części Opłaty i podatki).

Po zakupieniu przedmiotu przedstawiciel firmy IronPlanet prześle nabywcy instrukcje dotyczące przelewu płatności na bezpieczny rachunek bankowy wyznaczony do tej transakcji. Płatność należy uiścić w postaci przelewu elektronicznego.

Forma bezpiecznego rachunku bankowego została wybrana z dwóch powodów:

  1. aby uniknąć sytuacji, w której nabywca przesyła sprzedającemu zapłatę za sprzęt przed jego otrzymaniem i zakończeniem transakcji,
  2. aby zagwarantować sprzedającym uzyskanie pełnej płatności w momencie odbioru i zatwierdzenia sprzętu.

Kiedy pełna płatność zostanie uiszczona przez nabywcę na bezpieczny rachunek bankowy wyznaczony do tej transakcji, firma IronPlanet poinformuje nabywcę i sprzedającego o dokonaniu tego przelewu. W tym momencie nabywca otrzyma informacje o lokalizacji sprzętu, podczas gdy sprzedający jest zobowiązany do przygotowania sprzętu do wysyłki. Kiedy sprzęt zostanie odebrany i zatwierdzony przez nabywcę, firma IronPlanet upoważni bank do przelewu kwoty płatności z bezpiecznego rachunku bankowego na rachunek sprzedającego.

 

 

Potrzebna pomoc?

W każdej chwili można skontaktować się z pracownikiem działu obsługi klienta, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania. Dział obsługi klienta jest dostępny pod numerem telefonu +353 (0)1 860 5000 od poniedziałku od piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 czasu Greenwich.