Sprzedaż, przesył i płatność

Powrót do zasobów sprzedawcy

Sprzedaż, transport i płatność

IronPlanet® przeprowadza Cię przez każdy etap cyklu sprzedaży, w tym również poaukcyjne przeniesienie tytułu i płatność.

1

Przyjmujemy płatność

Po zakończeniu aukcji kupujący wpłaca środki na powiernicze konto bankowe, zarządzane przez nas specjalnie dla beneficjenta sprzedawców.
2

Wydajesz sprzęt

Gdy środki zostaną zdeponowane od nabywcy, otrzymasz powiadomienie, że można przekazać sprzęt do wysyłki. Nabywca otrzyma również upoważnienie do zorganizowania transportu sprzętu.
3

Realizujemy płatność

Ostateczna cena sprzedaży pomniejszona o prowizje i opłaty zostaje przekazana sprzedawcy w ciągu piętnastu dni roboczych od daty sprzedaży.