Data ostatniej aktualizacji: 15 grudzień 2017 r.

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY

Następujące zasady i warunki użytkowania strony internetowej ("Warunki Użytkowania Strony Internetowej") określają warunki Państwa użytkowania stron i serwisów IronPanet (np. www.ironplanet.com, eu.ironplanet.com, www.truckplanet.com, www.govplanet.com, www.salvagesale.com i innych rynków należących do strony trzeciej, jak również wydarzeń odbywających się na żywo na miejscu, które mają być prowadzone przez spółkę IronPlanet lub podmiot stowarzyszony) (razem zwane "Stroną Internetową").

Jeśli Państwa lokalizacją jest Unia Europejska, Środkowy-Wschód lub Afryka, zawieracie Państwo umowę z IronPlanet Limited, podmiotem założonym zgodnie z prawem Irlandii, lub IronPlanet UK Limited, podmiotem założonym zgodnie z prawem Anglii i Walii. Jeśli jesteście Państwo ("Kupujący") zlokalizowani w Kanadzie zawieracie Państwo umowę z IronPlanet Canada Ltd., podmiotem założonym zgodnie z prawem prowincji Alberta w Kanadzie. W przypadku Stanów Zjednoczonych i innych obszarów nie wymienionych powyżej, zawieracie Państwo umowę z IronPlanet, Inc., firmą z Delaware. W każdym z przypadków zawieracie Państwo umowę z podmiotem, do którego będziemy odnosić się jako "my" lub "IronPlanet".

Data ostatniej aktualizacji Warunków Użytkowania Strony Internetowej: [15 grudzień 2017].

1.       ZDOLNOŚĆ ZAWIERANIA UMÓW. Strona dostępna jest jedynie osobom działającym w ramach pracy zawodowej (a nie konsumentom). Jeśli działacie Państwo w imieniu innej osoby bądź Podmiotu, występujecie i gwarantujecie iż osoba lub podmiot ten autoryzowały Państwa do działania i wchodzenia w prawnie obowiązujące umowy w ich imieniu. Bez ograniczania powyższego (i) niepełnoletni w dowolnej jurysdykcji, (ii) konsumenci zamieszkujący w jednym z krajów Unii Europejskiej, (iii) osoby, których prawo do użytkowania Strony zostało zawieszone, nie mogą używać Strony Internetowej. DoD Sprzedających z krajów Unii Europejskiej, Strona może być używana tylko w przez stron komercyjne (niekonsumenckie) posiadające aktualny numer identyfikacyjny VAT, który można potwierdzić poprzez bazę danych Komisji UE VIES (dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html)

2.       REJESTRACJA. Rejestracja jest wymagana w celu wykorzystania pewnych aspektów Strony. IronPlanet ma prawo, we własnej gestii, odmówić prośby rejestracji użytkownika ("Zarejestrowany Użytkownik") i zawiesić lub zakończyć prawo do użytkowania Strony z dowolnego powodu. Rejestrując się na Stronie, wyrażacie Państwo zgodę na niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania Strony podczas kupna i sprzedaży sprzętu za pośrednictwem Strony, zgodnie z, odpowiednio, Warunkami i Postanowieniami Umowy Kupna oraz Warunkami i Postanowieniami Umowy Sprzedaży. Oświadczacie Państwo i dajecie gwarancję, iż (i) wszystkie informacje podane IronPlanet są dokładne i pełne i (ii) dokonacie aktualizacji informacji celem ciągłego utrzymania jej aktualną, dokładną i pełną. Potwierdzacie Państwo i wyrażacie zgodę na to, aby IronPlanet kontaktowało się z Państwem za pomocą informacji kontaktowych podanych podczas rejestracji oraz to, iż możecie ponieść opłaty zależne od metody komunikacji, za które będziecie Państwo odpowiedzialni. IronPlanet rezerwuje prawo odrzucenia podania o wystawienie aukcji Sprzętu oraz do zawieszenia lub zakończenia prawo do użytkowania Strony z dowolnego powodu, w dowolnej chwili z lub bez przyczyn.

3.       NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO, BEZPIECZEŃSTWO. Jesteście Państwo w pełni odpowiedzialni za ochronę i poufność Państwa nazwy użytkownika i hasła i jesteście odpowiedzialni za całość użytkowania Państwa konta. Zgadzacie się Państwo natychmiast poinformować IronPlanet o jakimkolwiek nieautoryzowanym użytkowaniu nazwy użytkownika i/lub hasła lub innego złamania bezpieczeństwa odnośnie Strony. Wprowadziliśmy rozsądne komercyjnie techniczne i organizacyjne środki stworzone w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą i nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. Jednakże nie możemy zagwarantować, iż osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać tych środków lub użyć Państwa danych osobowych w niewłaściwych celach. Wyrażacie Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych na własne ryzyko.

4.       OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA. Wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie wszelkich stosownych praw i przepisów odnośnie użytkowania przez Państwa Strony Internetowej. Wyrażacie Państwo zgodę na nie brać udziału w następujących zabronionych czynnościach: (i) kopiowaniu, dystrybucji, ujawnianiu jakiejkowiek części Strony Internetowej w dowolnym medium, włączając w to lecz nie ograniczając do automatyczny lub nieautomatyczny scraping danych, (ii) używanie automatycznych systemów, m. in. "robotów", "pająków", "czytników offlinowych" i innych w celu dostępu do Strony w sposób, który wysyła więcej zapytań do serwerów IronPlanet niż osoba ludzka może w rozsądnym zakresie sama zapoczątkować w takim samym okresie czasu za pomocą konwencjonalnej przeglądarki internetowej; (iii) próbować zakłócać, naruszać integralność systemu lub bezpieczeństwa, lub dekodować transmisje danych pomiędzy serwerami, na których pracuje Strona; (iv) podejmować kroki powodujące lub mogące powodować, w naszym mniemaniu, nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; (v) wysyłać poprzez Stronę nieprawidłowe dane, wirusy, robaki lub inne rodzaje oprogramowania; (vi) zbierać ze Strony dane mogące zidentyfikować osoby, włączając w to nazwy kont; (vii) używać Strony w celach propozycji handlowych; (viii) podszywać się pod inną osobę lub przedstawiać powiązania z osobą lub podmiotem w nieprawidłowy sposób, popełniać oszustwo, ukrywać lub starać sie ukryć Państwa tożsamość; lub (ix) omijać środki, które możemy zastosować w celu ograniczenia lub pozbawienia dostępu do Usług.

5.       INFORMACJE UŻYTKOWNIKA I POLITYKA PRYWATNOŚCI. IronPlanet zaangażowało się w ochronę prywatności i poufność Państwa danych personalnych pozwalających na identyfikację. Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności IronPlanet w celu uzyskania większej ilości informacji o zbieraniu, użytkowaniu i ochronie Państwa danych osobowych pod adresem http://eu-pl.ironplanet.com/main/privacy.jsp która niniejszym, za pośrednictwem odsyłacza jest włączona do dokumentu. Używając Strony Internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na Politykę Prywatności IronPlanet i, jeśli zlokalizowani Państwo jesteście w Unii Europejskiej, wyrażacie zgodę na transfer, przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych osobowych prze IronPlanet w i poza Unią Europejską.

6.       LINKI OSÓB TRZECICH. Strona Internetowa może zawierać linki do stron osób trzecich, reklamodawców lub usług, których IronPlanet nie jest właścicielem lub których nie kontroluje. W przypadku gdy IronPlanet dostarcza takie linki osób trzecich, odnośnie tych stron nie daje się żadnych oświadczeń lub wsparcia. IronPlanet nie sprawuje kontroli, nie bierze odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki osób trzecich - stron internetowych lub usług. W przypadku dostępu do stron osób trzecich ze Strony Internetowej, robicie to Państwo na własne ryzyko, I rozumiecie, iż Warunki Użytkowania Strony Internetowej i Polityka Prywatności IronPlanet nie ma zastosowania na takich stronach. Dajecie wyraźną zgodę na zwolnienie IronPlanet z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przez Państwa stron i usług osób trzecich lub należących do nich treści. Ponadto, wszelkie relacje i uczestnictwo w promocjach reklamodawców na Stronie Internetowej, włączając w to płatności i dostarczenie dóbr i inne warunki (takie jak gwarancje) są wyłącznie w gestii Państwa i tych osób trzecich. Wyrażacie Państwo zgodę na to, iż IronPlanet nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty bądź uszkodzenia wynikające w jakikolwiek sposób z kontaktów z tymi osobami trzecimi. Zachęcamy Państwa, abyście byli świadomi momentu opuszczenia Strony Internetowej i do przeczytania zasad i warunków oraz polityki prywatności wszelkich stron in usług osób trzecich, z których Państwo korzystacie.

7.       MODYFIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ. IronPlanet może w dowolnej chwili usuwać, modyfikować lub dodawać treści do Strony Internetowej bez uprzedniego uprzedzenia. IronPlanet rezerwuje prawo do zakończenia, zmiany, zawieszenia lub wyłączenia dowolnej części Strony, we własnym zakresie i gestii, z dowolnego powodu, włączając w to m.in. treści, cechy i godziny dostępu. IronPlanet może także wyznaczyć limity na pewne cechy Strony Internetowej i ograniczyć Państwa dostęp całości lub części bez uprzedniej informacji lub kary.

8.       MONITORING. Wyrażacie Państwo zgodę na to, aby IronPlanet posiadało prawo, lecz nie obowiązek to monitorowania o dowolnej porze, z dowolnego powodu będącego w jego gestii, wszelkie materiały i treści na Stronie Internetowej oraz użytkowanie Strony Internetowej.

9.       DOSTĘPNOŚĆ USŁUG. IronPlanet dokonuje rozsądnych starań natury komercyjnej aby jego Usługi i Strona były dostępne. Jednakże, IronPlanet nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek przerwy w usługach, włączając w to, m.in. przerwy mogące wpłynąć na odbiór, przetwarzanie i przyjmowanie ofert lub innych aspektów Ofert.

10.      BEZPIECZEŃSTWO. Wprowadziliśmy rozsądne komercyjnie techniczne i organizacyjne środki stworzone w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą i nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. Jednakże nie możemy zagwarantować, iż osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać tych środków lub użyć Państwa danych osobowych w niewłaściwych celach. Wyrażacie Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych na własne ryzyko.

11.      WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZNAKI HANDLOWE. Znaki handlowe, nazwy handlowe, design i wszelkie materiały zawarte na Stronie oraz poprzez Usługi, włączając w to fragmenty strony, treści, design strony, tekst, grafikę i inna własność intelektualna należą wyłącznie do IronPlanet i jego licencjodawców. Używanie dowolnej własności z dowolnego powodu, na dowolnej stronie internetowej, lub jej modyfikacja, dystrybucja, kopiowanie niniejszego materiału bez uprzedniej zgody pisemnej IronPlanet jest surowo zabronione.

12.      ZAKAZ DOSTĘPU. IronPlanet ma, m.in., prawo zakazania Państwu, bez uprzedzenia, w dowolnym momencie, dostępu do Strony i usług, na które mogli zarejestrować się Państwo. Jest to w wyłącznej gestii IronPlanet, z dowolnego powodu, włączając w to, m.in., jeśli stwierdzimy, iż naruszyli Państwo Stronę Internetową.

13.      ZASTRZEŻENIE; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZLNYM ZAKRESIE, STRONA INTERNETOWA I DOSTARCZANE USŁUGI SĄ W STANIE "TAK JAK JEST" I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, NIENARUSZALNOŚCI, POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI W JAKIMKOLWIEK CELU. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, GRUPA RB NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK WYJĄTKOWE, NIEBEZPOŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE SZKODY, ANI ICH POKRYCIE, JAKKOLWIEK BY BYŁY SPOWODOWANE, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, WŁĄCZAJĄC W TO, M.IN. UTRACONE KORZYŚCI MAJĄTKOWE, UTRATĘ OCZEKIWANYCH ZYSKÓW, ZAMÓWIENIA LUB SPRZEDAŻ, JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DOBREGO IMIENIA LUB REPUTACJI, NAWET W PRZYPADKU GDY IRONPLANET LUB SPRZEDAJĄCY, LUB ICH AUTORYZOWANY REPREZENTANT POINFORMOWANI ZOSTALI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

14.      PRAWO WŁAŚCIWE. DoD użytkowników zawierających umowę z IronPlanet, Inc., Warunki Użytkowania Strony będą podlegać prawu Stanu Waszyngton. DoD użytkowników zawierających umowę IronPlanet Limited, Warunki Użytkowania Strony będą podlegać prawu Irlandii. DoD użytkowników zawierających umowę z IronPlanet Canada Ltd., Warunki Użytkowania Strony będą podlegać prawu Prowincji Kolumbia Brytyjska. DoD użytkowników zawierających umowę z IronPlanet UK Limited, Warunki Użytkowania Strony będą podlegać prawu Anglii i Walii. We wszystkich sprawach Umowa ta będzie podlegać prawom w tych jurysdykcjach bez względu na konflikt zasad prawnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i, jeśli Kupujący znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Wspólna Ustawa o Transakcjach Informatycznych nie mają zastosowania.

15.      ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ. IronPlanet ma prawo jednostronnie zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać jakąkolwiek część Warunków Użytkowania Strony Internetowej, z lub bez uprzedniego informowania Państwa, za pomocą publikacji takich zmian na Stronie Internetowej. Po publikacji zmiany te nabierają mocy. Dodatkowo do innych form przyjęcia, użytkowanie Strony oznacza przyjęcie niniejszych Warunków Użytkowania Strony, włączając w to kontynuację użytkowania po publikacji informacji o tych zmianach. Okresowe sprawdzanie Warunków Użytkowania Strony stanowi Państwa obowiązek.

16.      ZAWIADOMIENIA. Jakiekolwiek zawiadomienia DoD IronPlanet Limited lub IronPlanet UK Limited należy przesłać drogą email na piśmie na adres eucustomercare@ritchiebros.com oraz pocztą rejestrowaną lub pocztą kurierską z dostawą na drugi dzień na adres IronPlanet Limited, c/o IronPlanet, Inc., 5667 Gibraltar Drive, Suite 200, Pleasanton, CA 94588, U.S.A, Attn: General Counsel. Jakiekolwiek zawiadomienia DoD IronPlanet, Inc. lub IronPlanet Canada Ltd. należy przesłać drogą email na piśmie na adres customercare@ritchiebros.com oraz pocztą rejestrowaną lub pocztą kurierską z dostawą na drugi dzień na adres IronPlanet, Inc., 5667 Gibraltar Drive, Suite 200, Pleasanton, CA 94588, U.S.A, Attn: General Counsel. Jakiekolwiek zawiadomienia DoD Państwa zostaną przesłane za pomocą poczty email na adres podany przez Państwa podczas rejestracji jako Zarejestrowany Użytkownik, lub inny później uaktualniony przez Państwa, lub jako ogłoszenie na Stronie Internetowej, na co zgadzacie się Państwo jako na zawiadomienie wystarczające. Zawiadomienie zostanie uznane za doręczone Państwu po dwudziestu czterech (24) godzinach od chwili przesłania lub chwili ogłoszenia informacji na Stronie Internetowej. W przypadku zmiany adresu email przez Państwa jesteście Państwo odpowiedzialni za aktualizację waszego profilu

17.      POSTANOWIENIA OGÓLNE. W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji jako niewiążące lub nieegzekwowalne, wtedy postanowienie to zostanie w mocy w takim zakresie, tak aby cel niniejszych Warunków Użytkowania Strony i pozostałe Warunki Użytkowania Strony pozostały w mocy. Brak egzekucji lub skorzystania z praw lub postanowień niniejszej Umowy przez IronPlanet ze stron tej Umowy nie stanowi ich zrzeczenia się. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy odnośnie oświadczeń i gwarancji, zwolnienia od odpowiedzialności i odpowiedzialności odszkodowawczej, ograniczenia odpowiedzialności i płatności zobowiązań za opłaty poniesione przed datą rozwiązania pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków Użytkowania Strony. Jeśli tłumaczenie niniejszej Warunków Użytkowania Strony na inny język będzie wymagane prawnie, wersja angielska będzie miała pierwszorzędowe znaczenie w przypadkach, gdy nastąpi konflikt lub różnica pomiędzy wersją angielską a jakimkolwiek tłumaczeniem. Jeśli niniejszą Umowę otrzymali Państwo w języku innym niż angielski, IronPlanet uczyniło to tylko DoD Państwa wygody. Niniejsze Warunki Użytkowania Strony stanowią całość porozumienia stron i zastępują wszelkie inne przypadki komunikacji, oświadczenia, porozumienia i umowy pomiędzy nami, zarówno pisemne jak i ustne.


______________________________________________

Polityka własności intelektualnej

IronPlanet szanuje własność intelektualną innych osób i oczekujemy tego samego od naszych użytkowników. IronPlanet może zawiesić i/lub zlikwidować aukcje i/lub konta użytkowników, którzy naruszają prawa innych. Jeśli uważacie Państwo, iż Państwa prawa autorskie lub inne prawa dot. własności intelektualnej zostały naruszone poprzez publikacje innych osób za pośrednictwem Strony Internetowej prosimy o dostarczenie pracownikowi ds. własności intelektualnej IronPlanet następujących informacji:

  • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby autoryzowanej do działania na rzecz właściciela prawa autorskiego lub innego prawa dot. własności intelektualnej;
  • opis materiału chronionego prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej, które, jak Państwo twierdzicie, zostały naruszone;
  • opis, gdzie na Stronie Internetowej znajduje się materiał chroniony prawami własności intelektualnej, który, jak Państwo twierdzicie, został naruszony;
  • Państwa adres, numer telefonu i adres email;
  • Państwa oświadczenie, iż jesteście przekonani iż materiał, o którym mowa jest użytkowany bez autoryzacji właściciela prawa do własności intelektualnej, jego agenta lub bezprawnie;
  • Państwa oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, iż powyższe informacje w Państwa Zawiadomieniu są dokładne oraz iż jesteście Państwo właścicielem praw autorskich lub intelektualnych lub jesteście autoryzowani do działania w imieniu właściciela tych praw.Dane kontaktowe Pracownika IronPlanet ds. Zawiadomień o zarzucanym naruszeniu praw autorskich lub innych praw intelektualnych:

Dane pocztowe:
Copyright Agent
c/o IronPlanet, Inc.
5667 Gibraltar Drive, Suite 200
Pleasanton, CA 94588
Telefon: (800) 211-3983
Fax: (888) 433-3467
Adres email: copyright@ironplanet.com