Opłaty i podatki nabywcy

Rejestracja w serwisie IronPlanet i uczestnictwo w aukcjach są bezpłatne.

Opłata transakcyjna
Za każdy przedmiot wygrany na aukcji w serwisie IronPlanet Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty transakcyjnej. Wysokość tej opłaty, uzależniona od ceny zamknięcia aukcji, podana jest na stronie licytowanego przedmiotu w zakładce ,,Płatność''.

 

Opłaty karne i za zwłokę
Jeżeli zwycięski oferent nie zakończy transakcji z dowolnej przyczyny, musi uiścić opłatę karną w wysokości zależnej od końcowej ceny sprzedaży towaru pomniejszoną o opłatę transakcyjną kupującego. Dodatkowo Kupujący zostanie obciążony opłatą za zwłokę odnośnie wszystkich zakupionych towarów, które nie zostaną opłacone w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zawarcia Umowy zakupu. Opłaty karne i za zwłokę są opisane w poniższej tabeli.

Cena zamknięcia aukcji Kara umowna Opłata za zwłokę
(za dzień roboczy za przedmiot)
1 € - 2000 € 400 € 10 €
2001 € - 8000 € 1200 € 25 €
8001 € - 20 000 € 2000 € 50 €
20 001 € - 40 000 € 3000 € 100 €
40 001 € - 80 000 € 4000 € 250 €
Powyżej 80 000 € 5000 € 250 €

Jeśli nabywca nie wywiąże się w umowy w stosunku do kilku przedmiotów sprzedawanych na jednej aukcji, ceny zamknięcia aukcji dla tych przedmiotów zostaną zsumowane w celu określenia należnej kary umownej.

Do momentu uiszczenia wszystkich opłat karnych i za zwłokę klient nie może brać udziału w aukcjach prowadzonych w naszej witrynie.

 

Podatki
Ceny wszystkich przedmiotów dostępnych w serwisie IronPlanet nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT zostanie dodany do końcowej ceny sprzedaży i opłaty transakcyjnej za poszczególne przedmioty po zamknięciu aukcji ze zwycięską ofertą. Nabywcy są odpowiedzialni za wniesienie wszelkich należnych opłat skarbowych.