IronPlanet Terms and Conditions

Data ostatniej aktualizacji: 22 stycznia 2018 r.

Polityka zrzeczenia się z zakupu

IronPlanet udostępnia tę Politykę zrzeczenia się zakupu, która informuje Państwa o naszych zasadach i procedurach odnośnie do Sprzętu, który nie został odebrany przez Kupującego w odpowiednim terminie po umożliwieniu wydania sprzętu. Niniejsza polityka ma zastosowanie wyłącznie do Sprzętu sprzedawanego poprzez prowadzone na żywo aukcje Richie Bros Auctioneers. Wszelkie sprawy dotyczące zrzeczenia się zakupu regulują warunki niniejszej Polityki oraz Warunki dotyczące Kupującego (dostępne pod adresem http://www.ironplanet.com/pop/terms_page.jsp?noh1=yes&kwtag=footer) obowiązujące DoD danego zakupu Sprzętu. Niniejsza polityka ma zastosowanie zawsze, z wyjątkiem sytuacji objętych bardziej szczegółowymi zasadami lub postanowieniami konkretnej umowy.

IronPlanet może uznać brak przejęcia i odebrania Sprzętu przez Kupującego w ciągu sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych od dnia umożliwienia wydania sprzętu za dowód zamiaru zrzeczenia się Sprzętu przez Kupującego. W takich przypadkach IronPlanet może przedsięwziąć kroki na niekorzyść udziałów Kupującego w Sprzęcie, w tym, między innymi, kroki mające na celu usunięcie sprzętu w imieniu Kupującego. Usunięcie Sprzętu może oznaczać różne rodzaje działań. IronPlanet określi odpowiedni sposób usunięcia Sprzętu, który może obejmować:

  1. odebranie przedmiotu z aktualnej lokalizacji i usunięcie go w sposób uznany za właściwy przez IronPlanet, lub
  2. zezłomowanie przedmiotu lub
  3. wystawienie przedmiotu na sprzedaż w serwisie IronPlanet (w takim przypadku IronPlanet przekaże kwotę uzyskaną z ponownej sprzedaży Kupującemu, pomniejszając ją o wydatki IronPlanet, koszty przechowywania*, transportu i inne kwoty podlegające zatrzymaniu oraz o 20% opłatę administracyjną).

* Jeśli Kupujący nie usunął sprzętu z jego obecnej lokalizacji w ciągu ośmiu (8) dni roboczych po umożliwieniu wydania sprzętu, Kupujący ma obowiązek zapłacić wszelkie opłaty za przechowywanie w odniesieniu do zakupionego Sprzętu. Maksymalna opłata, jaką można nałożyć za przechowywanie Sprzętu sprzedanego za pośrednictwem serwisu IronPlanet, wynosi 25,00 (w walucie określonej w aukcji) dziennie i może być naliczana od 9. dnia od umożliwienia wydania sprzętu, do maksymalnej kwoty nie przekraczającej 1.500,00 (w walucie określonej w aukcji).